Jak zmierzyć jakość powietrza: 5 prostych sposobów na ocenę jakości powietrza

Jakość powietrza stale się zmienia i pogarsza. Urbanizacja, działalność przemysłowa i zmiany klimatyczne powodują wzrost poziomu zanieczyszczeń w naszym powietrzu. W celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego ważne jest, aby firmy rozumiały, w jaki sposób ich działania mogą wpływać na jakość powietrza. Agencja Ochrony Środowiska (EPA) przedstawiła pięć prostych sposobów oceny jakości powietrza w zakładzie. Jeśli Twoja działalność nie spełnia standardów EPA, możesz podjąć wiele kroków, aby poprawić jakość powietrza i z czasem stać się bardziej zgodnym z przepisami.

Sprawdź jakość powietrza w pomieszczeniach

Kiedy większość ludzi myśli o jakości powietrza, myśli o powietrzu na zewnątrz. W przypadku jakości powietrza w pomieszczeniach, chodzi o jakość powietrza wewnątrz obiektu. Jakość powietrza w pomieszczeniach jest szczególnie ważna dla pracowników, którzy spędzają dużo czasu w pracy. Według CDC, pracownicy są narażeni na większe ryzyko rozwoju niektórych rodzajów raka, jeśli są narażeni na wysoki poziom pewnych czynników rakotwórczych, takich jak benzen. Jeśli stężenie benzenu jest większe niż 0,1 części na milion (ppm) przez długi okres czasu, może on powodować białaczkę. Benzen jest tylko jedną z substancji toksycznych występujących w środowisku pracy. Istnieje wiele innych substancji chemicznych i zanieczyszczeń, które mogą wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniach. Jeśli chcesz chronić pracowników przed szkodliwymi chemikaliami i zanieczyszczeniami, powinieneś sprawdzić jakość powietrza w pomieszczeniach. Aby to zrobić, można użyć monitorów jakości powietrza. Czujniki te pozwolą Ci poznać stężenie szkodliwych substancji chemicznych wewnątrz Twojego obiektu. Aby dowiedzieć się więcej o monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniach, skontaktuj się z firmą taką jak Air Quality Monitoring, Inc.

Sprawdź jakość powietrza na zewnątrz

Jakość powietrza na zewnątrz jest tak samo ważna jak jakość powietrza w pomieszczeniach. Jakość powietrza na zewnątrz będzie różna w zależności od tego, gdzie się znajdujesz. Na przykład, jeśli ludzie spalają paliwa kopalne, prawdopodobnie poziom zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym będzie wyższy. Będzie to miało wpływ na jakość powietrza wewnątrz zakładu. Jeśli znajdujesz się w pobliżu głównej drogi lub elektrowni, która spala paliwa kopalne, prawdopodobnie zauważysz wyższy poziom zanieczyszczeń. Aby sprawdzić jakość powietrza na zewnątrz, można użyć kombinacji narzędzi i czujników. Jedną z opcji jest czujnik, który mierzy stężenie ozonu w powietrzu. W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, EPA ustaliła normy dla dopuszczalnych poziomów ozonu. Jeśli poziom ozonu w powietrzu przekracza zalecane normy, powinieneś ocenić swoje działania, aby sprawdzić, czy przyczyniają się one do wysokiego poziomu. Możesz również użyć narzędzi do pomiaru wilgotności, temperatury i ciśnienia powietrza. Te narzędzia dadzą Ci znać, czy powietrze w Twoim zakładzie jest zbyt gorące lub zbyt zimne.

Zmierz poziom dwutlenku węgla (CO2)

Kolejnym ważnym elementem jakości powietrza jest poziom CO2. Gaz ten jest produktem ubocznym spalania. Spalanie to proces, w którym paliwa kopalne są przekształcane w energię. CO2 jest zarówno gazem cieplarnianym, jak i zanieczyszczeniem. CO2 jest gazem cieplarnianym, ponieważ zatrzymuje ciepło w atmosferze. Dodatkowy CO2, który jest uwalniany do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych, jest odpowiedzialny za wzrost temperatury na Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza od początku rewolucji przemysłowej. W ten sam sposób ten wzrost temperatury wpływa na cykl wodny i może mieć znaczący wpływ na rolnictwo, w tym na plony. Poziomy CO2 w powietrzu mogą być mierzone za pomocą czujnika. Poziomy CO2 w powietrzu mogą być wykorzystane do zrozumienia, jak Twoje działania wpływają na jakość powietrza. Możesz wykorzystać te informacje, aby dostosować swoje procesy tak, aby działały bardziej wydajnie. Może to oznaczać instalację płuczek CO2 na generatorach lub instalację systemów wychwytywania węgla w zakładzie hutniczym.

Monitoruj wzrost pyłu i pleśni w swoim zakładzie

Kurz i pleśń to dwa powszechne problemy z jakością powietrza, które są trudne do wykrycia. Pył to mikroskopijne cząsteczki, które składają się z minerałów i znajdują się w glebie i skałach. Pył jest ogólnie nieszkodliwy, ale może mieć wpływ na jakość powietrza, jeśli jego ilość jest duża. To samo dotyczy pleśni, która jest grzybem, który może rosnąć w przypadku braku tlenu. Aby sprawdzić poziom kurzu w swoim obiekcie, możesz użyć czujnika kurzu. Czujniki kurzu pozwolą Ci poznać stężenie kurzu wewnątrz Twojego obiektu. Aby sprawdzić poziom pleśni, można użyć czujnika wilgotności. Pleśń może powodować reakcje alergiczne i jest szczególnie problematyczna w miejscach, w których ludzie mogą wdychać duże ilości zarodników, jak na przykład wewnątrz systemu wentylacyjnego.

Przeprowadzaj ankiety wśród pracowników, aby zrozumieć ich obawy

Przydatne może być uzyskanie opinii pracowników na temat kwestii środowiskowych. Na przykład, pracownicy mogą być zaniepokojeni pyłem lub pleśnią w obiekcie. Do zebrania tych informacji można użyć ankiet pracowniczych. Na przykład ankiety dotyczące kurzu i pleśni mogą informować, czy pracownicy uważają, że kurz lub pleśń w obiekcie stanowią problem. Można również wykorzystać te ankiety, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu pracownicy są zaniepokojeni kwestiami środowiskowymi, takimi jak jakość powietrza. Te informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć swoich pracowników i wprowadzić ulepszenia w miejscu pracy.

Myśli końcowe

Jakość powietrza to złożony temat, który wymaga wieloaspektowego podejścia. Aby chronić pracowników, musisz sprawdzać jakość powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz. Należy również mierzyć poziom CO2 i monitorować wzrost kurzu i pleśni w zakładzie. Aby zrozumieć obawy pracowników i wprowadzić ulepszenia, należy przeprowadzić ankiety wśród pracowników i poprosić ich o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących kurzu i pleśni w miejscu pracy. I wreszcie, należy uzyskać informacje zwrotne od pracowników na temat kwestii środowiskowych, w tym jakości powietrza, aby chronić pracowników i poprawić jakość powietrza w miejscu pracy. Utrzymywanie firmy w zgodności z normami jakości powietrza ma kluczowe znaczenie dla ochrony pracowników i środowiska. Jakość powietrza stale się zmienia i pogarsza. Urbanizacja, działalność przemysłowa i zmiany klimatyczne zwiększają poziom zanieczyszczeń w naszym powietrzu. W celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego ważne jest, aby firmy rozumiały, jak ich działania mogą wpływać na jakość powietrza. Agencja Ochrony Środowiska (EPA) przedstawiła pięć prostych sposobów oceny jakości powietrza w zakładzie.

Sposób na promocję firmy: gadżety reklamowe

Jedno ze skuteczniejszych form promocji firmy stanowią gadżety reklamowe. Z takich akcesoriów korzystają nawet największe światowe marki. Nic w tym dziwnego! Drobne upominki wręczane potencjalnym klientom czy kontrahentom przekładają się na wymierne zyski. Ważne, aby wybrać odpowiedni gadżet reklamowy. Jaki jest najlepszy? Przede wszystkim praktyczny i dopasowany do grupy docelowej. W innym wypadku nie spełni swojej funkcji, a pieniądze wydane na zakup gadżetu będą zmarnowane.

Jak przesyłki kurierskie wpływają na jakość powietrza?

Smog powstaje w wyniku dużego natężenia ruchu samochodowego oraz tzw. niskiej emisji, czyli nieekologicznego ogrzewania domów jednorodzinnych. Zatem, czy korzystanie z usług kurierskich przekłada się na jakość powietrza? Oczywiście, kolejny samochód poruszający się po drodze emituje kolejne zanieczyszczenia, ale najwięksi przewoźnicy już działają na rzecz zmniejszenia swojego śladu węglowego. Wielu z nich zakupuje nowoczesne samochody elektryczne, które rozwożą przesyłki kurierskie w bardziej ekologiczny sposób. Również paczkomaty przyczyniają się do lepszej jakości powietrza, ponieważ skracają trasy kurierów.

Nasi Partnerzy