Infosmog.pl

AirFox – rozproszony system pomiaru jakości powietrza

Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Polska
+48 74 641 61 00
kontakt@infosmog.pl

lipiec 2020

Smog zagraża życiu. Okazuje się, że na jego opłakane skutki narażone są dzieci i ich mózgi. Zanieczyszczenia powietrza powodują jego zmiany anatomiczne, wpływają na obniżenie ilorazu inteligencji, osłabienie koncentracji. Drobne, trujące cząsteczki dostające się do mózgu mają związek z dysleksją,