Infosmog.pl

AirFox – rozproszony system pomiaru jakości powietrza

Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Polska
+48 74 641 61 00
kontakt@infosmog.pl

infosmog.pl

AIRFOX – system pomiaru jakości powietrza

Przed nowym sezonem smogowym firma Foxytech Sp. z o.o. wdrożyła do produkcji detektor jakości powietrza AIRFOX. Miernik jest produkowany w Świdnicy w nowoczesnym zakładzie przemysłowym Sonel S.A. Foxytech wchodzi w skład grupy kapitałowej Sonel S.A.

Detektor AIRFOX umożliwia pomiar zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu PM2.5 i PM10 oraz pomiary temperatury, ciśnienia i wilgotności.  Dane pomiarowe prezentowane są na stronie www.infosmog.pl oraz w darmowej aplikacji mobilnej Airfox.